Är framtiden för bilar självkörning, färre regler & mer underhållning?