Välja bilen i stället för kollektivtrafiken under corona-pandemin